søndag, oktober 03, 2010

Barbara Arbuthnott av Odd Selmer

Baksidetekst:
Barbara Arbuthnott er historien om en fascinerende kvinne og en usedvanlig menneskeskjebne. Barbara Arbuthnott var datter av en britisk general, og i sine velmaktsdager satt hun som herskerinne på to store gods i Skottland. Hun var en meget aktiv og kunnskapsrik kvinne og ble bl.a. ansett som en av de ledende fjærkrespesialister på De britiske øyer. Hun giftet seg tre ganger. Det siste ekteskapet, med William Arbuthnott, var ikke lykkelig - men det var dette giftermålet som brakte henne til Norge.
Barbara Arbuthnott kom til Sunndalen på Nordmøre i 1866 - og fra 1868 til sin død i 1904 ble hun boende fast der. Forholdet til ektemannen førte til visse stormfulle episoder, men også på andre måter ble gården Elverhøy et midtpunkt for bygdefolkets oppmerksomhet. Lenge var Elverhøy scenen for store og strålende fester, men et eller annet skjedde med Barbara Arbuthnott disse år, og hun klarte ikke å stramme tøylene før det ble for sent.
Odd Selmer har satt seg fore å trenge gjennnom den mytedannelse som etterhvert har omgitt Barbara Arbuthnott, og han har basert sin beretning på materiale som tidligere har vært ukjent - bl.a. rettsdokumenter og brev som er gravet frem fra skotske arkiver. Boken er imidlertid skrevet som en roman, og forfatteren understreker at det er en roman - selv om han har trukket mye dokumentarisk stoff inn i handlingen.

Men Barbara Arbuthnott er mer enn en bok om en fengslende kvinne, Odd Selmer ser ikke Barbara Arbuthnott isolert - han ser henne i sammenheng med menneskene og miljøet omkring henne, og gir i romanen et interessant bilde av et norsk bygdesamfunn i en brytningsperiode.

Min kommentar:
Etter å ha lest den forrige boken om Lady Arbuthnott gledet jeg meg veldig til denne boken, selv om den bare var en roman.
Jeg kan ikke si at jeg likte den så godt som jeg hadde håpet. Romanen var altfor ofte avbrudt av lange kapitler og avsnitt med forklaringer om bakenforliggende ting, enten korte biografier om folk som var nevnt i romanen eller om tiden, men også om forfatterens skriveprosess. Dette ødela veldig for boken synes jeg. Det ble for omstendelig og hadde etter mitt syn ingen plass i boken. Hadde det enda vært skrevet som fotnoter, forord eller etterord, kunne det ennå godt an. Men det var rett og slett bare skrevet inn i romanen som egne kapitler og avsnitt. Dette gjorde at handlingen ble noe oppstykket og det irriterte meg mer enn det informerte. Romanen var ellers ikke veldig givende, den lå tett opp mot biografien jeg leste og hadde kun noen få små avvik, men den fanget meg ikke. Mulig er dette på grunn av alle "fakta" avsnittene.

Lest: 02. - 03.10.1o

259 sider

ISBN: 82-05-10524-3

Ingen kommentarer: